شعر کودکانه (من کودک ایرانیم)

من کودک ایرانیم

من نوگلی بُستانیم

هر لحظه غرق شادیم

غم ها همه قربانیم

دریایی ازمهروصفا

من قطره ای بارانیم

بابا پناه جان من

مادرتوهستی بانیم

باشد خدا همراه من

او حافظ پنهانیم

ایران من آباد باد

 آبادیش ارزانیم

زیباترازرنگین کمان

این گلشن ایمانیم

ای شاهدان نازنین

شعر شما همخوانیم

می خواهمت ایران من

با این دل کیهانیم

نام وطن فریاد من

این واژه ی پایانیم

سراینده : فهیم بخشی

/ 0 نظر / 3 بازدید