حس کرده ای که حال دلم روبراه نیست

حس کرده ای که حال دلم روبراه نیست

گاهی بساط حوصله پهن است و گاه نیست

گفتم که دل مبند به آوای این نفس

در این قفس ندای کسی غیر آه نیست

فهیم بخشی

1391

بیرجند

/ 0 نظر / 32 بازدید