یک باقران* شعر و غزل می لغزد از آن چشم هایت

یک باقران* شعر و غزل می لغزد از آن چشم هایت

کندوترین جام عسل می لغزد از آن چشم هایت

شد کهکشان راه شیری مات و مبهوت نگاهت

رنگین کمان های زحل می لغزد از آن چشم هایت

حس تو مجموع زبان های زمان را ترجمان است

نجوای عشاق مِلل می لغزد از آن چشم هایت

آن ناخدای ناب امثال الحکم کو تا ببیند

هر لحظه یک ضرب المثل می لغزد از آن چشمهایت

ایماژهای چشم تو شهنامه باران خراسان

صد خوان هشتم بی جدل می لغزد از آن چشمهایت

یک قرن گرمای نگاهت را طلبکار زمانم

بی وقفه هی ضرب الاجل می لغزد از آن چشم هایت!

سراینده : فهیم بخشی

زمستان92

بیرجند

*باقران (باغران)نام رشته کوهی است در جنوب بیرجند

/ 2 نظر / 39 بازدید
ویدا حنفی

سلام دعوتید به پست جدید....[لبخند]

حسيني مود

سلام دست مريزاد