بیدارم

همسایه مرا صدا مزن بیدارم

دیریست که از خواب گران بیزارم

دیگر تو به من نگو سحر نزدیک است

من زاده ی تقویم پر از تکرارم

فهیم بخشی

تابستان1391

/ 0 نظر / 37 بازدید