رمضان خوانى در بیرجند

رمضان خوانى

 

    در شب‏هاى ماه مبارک رمضان، دسته‏هائى از پسران یک محله با هم جمع مى‏شوند و با خواندن اشعارى تقاضا مى‏کنند که از طریق منازل به آنها خیرى برسد. چنانچه باخواندن اشعار به آنها شیرینى، پول ویااز این قبیل برسد، به صاحب خانه دعا مى‏کنند و در غیر این صورت اشعارى در بدگوئى از آنها مى‏خوانند. در بین آنها یک نفر نقش سر گروه را به عهده مى‏گیرد ودیگران در خواندن اشعار بویژه شعر"هاى رمضان...." او را یارى مى‏کنند.

 

                          

 

                            « رمضانى»

 

 هاى‏رمضان یارب یا رب رمضان

 

 رمضان اللّه خوشنام خدا

 

    رمضان آمد با سیصد سوار

 

 چوبى برداشته که تو روزه بدار

 

    روزه مى‏گیرم لاغر مى‏شوم

 

 گر نمى‏گیرم کافر مى‏شوم

 

    رمضان آمد مهمانش کنید

 

 بزوبزغاله به قربانش کنید

 

 هاى رمضان یا رب یا رب رمضان

 

 رمضان اللّه خوشنام خدا

 

    این سرااز کیه دربالاخونه

 

 کتاب لیلى ومجنون مى‏خونه

 

    این سرا از کیه رو ور روزه

 

دو دختر داره که مخمل دوزه

 

    این سرا از کیه رو ورباده

 

 دو پسر داره که نو داماده

 

 هاى رمضان یا رب یا رب رمضان

 

رمضان اللّه خوشنام خدا

 

    این سراازکیه دالان دراز

 

 مو طمع دارم بشقاب پیاز

 

    این سرا ازکیه خش خش مى‏آید

 

 طبق پسته و کشمش مى‏آید

 

    این سرا ازکیه چاهى کنده‏اند

 

 دشمنان اینها را مارى کنده‏اند

 

 هاى رمضان یارب یارب رمضان

 

رمضان اللّه خوشنام خدا

/ 0 نظر / 7 بازدید