بیت اول ، چشمه نَم نَم حرکتی آغاز کرد

چشمکی به چشمه

بیت اول ، چشمه نَم نَم حرکتی آغاز کرد
در مسیرش پا به پای راه معبر باز کرد
بیت دوم ، راه وحشت بر وجودش چیره گشت
او ندای هَل هَلِ  هَل مِن مُبارز ساز کرد
بیت سوم ، پیک راهی گشت سوی راهبان
جغد شوم جنگ یکدم از قفس پرواز کرد
بیت چارم ، پیکوری* از تشنگی لَه لَه زنان
وحشتی در جسم و جان او طنین انداز کرد
بیت پنجم ، دست و پای چشمه هریک گوشه ای
بولدوزر جارو کنان بنیان او را تاز کرد
بیت شش ، دیگر به خود لزرید اندام زمین
بس که غلطک زیر پایش مثنوی ایجاز کرد
بیت هفتم ، چشمه شد خاموش اما زنده بود
آرزویش سینه ی هر کوه را پُر راز کرد
بیت هشتم ، تیشه ی فرهادیش شب را شکست
باحنا بندان دل آغوش بودن باز کرد
در نهم بیتش، طلوع فجرجاری گشته بود
پل به او زد چشمکی وعشق را آواز کرد
سراینده : فهیم بخشی

بیرجند
با الهامی از شعرغلامرضا شکوهی
*از ماشین های راه سازی مجهز به چکش هیدرولیکی ومهمترین کاربرد این چکش :
خرد کردن صخره های بزرگ، کندن صخره از کوه و.....

.برای شنیدن فایل صوتی این شعر با صدای شاعر لطفا کلیک فرمایید

 

 

/ 1 نظر / 30 بازدید