قاموس های واژه امشب لال عشق است

حالی دگر بنیاد کن کین حال عشق است

قاموس های واژه امشب لال عشق است

سازی دگر آغاز کن جامی دگر گیر

که امشب بساط مدعی پامال عشق است

فهیم بخشی

/ 1 نظر / 2 بازدید
آذر

زیبا و قشنگه . سلام و درودبرشما استادمن