شیوه درمان سهرابی

چه خوش باشد دمی یادی کنی از یار و بشتابی

که فردا این فقط نقشی شود بر آب و تو خوابی

تو دانی که مکرر می شود تکرار این تاریخ لاکردار

چو بیداری بیا درسی بگیر از شیوه درمان سهرابی

فهیم بخشی


/ 0 نظر / 11 بازدید