ستون پنجم عشق

 ستون پنجم عشق

 دل من واله و شیداست تورا گم دارد

 آه او بی کم و بی کاست تداوم دارد

 گرچه موجی زگمان ها هم جا را پر کرد

 او چه کاری به شک و شبهه مردم دارد

 دل تو پادشه ملک وجودت بودست

 هیچ پرسی که چرا قصد تحکَم دارد؟

 تو که دانی دل من در طلب شادی هاست

 پس چراموج غمت میل تهاجم دارد

 دل من ماهی حوض قد و بالای تو شد

 کی دگر گوش به هر ساز و ترنم دارد

 شمع دل هست به امید وفایت روشن

 چون ستونی به همان شیوه پنجم دارد

 سراینده : فهیم بخشی

بیرجند

26/3/1392

/ 0 نظر / 11 بازدید