چاووش خوانى در بیرجند

چاووش خوانى در بیرجند

 

    چاووش خوانى مراسم زیبائى است که به هنگام عزیمت به مکه معظمه و عتبات عالیات و یا بازگشت زائرین اشعارى نغز ودلنشین، توسط چاووش خوانان خوانده مى‏شود و دیگران نیز باهم نوائى با چاووش خوان به وجد و شوق مى‏افتند. چاووش خوانها معمولاً در رفت وبالاخص در بازگشت زائران تا چند کیلومتر به بدرقه و یا پیشواز مى‏روند و افراد را شاد و مسرور مى‏سازند.

 

 قسمتى از اشعار چاووش خوانى به شرح زیر است:

 

 هرکه دارد هوس کرببلا بسم‏الله

 

هرکه دارد سر همراهى ما بسم‏اللَّه

 

 بر مشامم مى‏رسد هر لحظه بوى کربلا

 

 بردلم ترسم که ماند آرزوى کربلا

 

                                   ××××××

 

 تشنه آب فراتم اى اجل مهلت بده

 

تا بگیرم دربغل قبر شهید کربلا

 

 چه کربلاست که عالم به هوش مى‏آید

 

 صداى ناله زینب به گوش مى‏آید

 

                                  ××××××                     

 

 که برحبیب خداختم انبیاء صلوات

 

به شاه قُبّه طلا حضرت رضا صلوات

 

 به یازده پسران على عمرانى

 

به نور انورهر یک جدا جدا صلوات

 

                                  ××××××                     

 

 صلوات نامه‏اى به جمال محمّد است

 

قرآن تمام فضل‏و کمال محمد است

 

 در طاق عرش نام محمد نوشته است

 

صلوات بر محمد وآل محمد است

 

                                   ××××××                      

 

 چونکه ماعزم کربلا کردیم

 

طلب نصرت از خدا کردیم

 

 دل زشهر و دیار برکندیم

 

رو به گلزار کربلا کردیم

 

                                    ××××××                     

 

 ز تربت شهدا بوى طیب مى‏آید

 

 صداى ناله زقبر حبیب مى‏آید

 

 برو به مشهد و شاه رضا زیارت کن

 

زتوس بوى امام غریب مى‏آید

 

                                    ××××××                     

 

 شهید دانه انگور من فدات شوم

 

فداى روضه پرنور وبا صفات شوم

 

 از آن دمى که تورا زهر دادند مولا

 

 فداى آن دل پر درد بى‏دوات شوم

 

                                  ××××××                       

 

 زان دم که سر حسین بر نیزه زدند

 

 مرغان هوا زهر طرف خیمه زدند

 

 مرغان هوا و ماهیان دریا

 

از بهر حسین، سنگ بر سینه زدند

 

                                 ××××××                        

 

 در بازگشت ازکربلایاسایراماکن‏متبرکه

 

  ما سلام از روضه شیر خدا آورده‏ایم

 

 روى پر گردو غبار از کربلا آورده‏ایم

 

 بسکه رخت آلوده‏ایم‏برمرقدشاه‏نجف

 

بوى‏مشک‏وعنبر وعطروگلاب آورده‏ایم

 

                               ××××××                          

 

 که بر حبیب خدا ختم انبیاء صلوات

 

 به شاه قبه طلا حضرت رضا صلوات

 

 به یازده پسران على عمرانى

 

 به نورانور هر یک جدا جدا صلوات

 

                               ××××××                         

 

 در جهان مى‏گردم ودل مى‏کندیاد حسین

 

لاله چون سرمى‏زند برقدشمشاد حسین

 

 من به دل‏گفتم که خاک کربلا برسرکنم

 

از زمین کربلا بر خاست فریاد حسین

 

                               ××××××                         

 

 یک شب به بیابان نجف خوابیدم

 

 درعالم خواب این سخن بشنیدم

 

 اى قافله سالار بیابان نجف

 

صد ساله گناهان تورا بخشیدم

 

                               ××××××                          

 

 صلوات راخدا گفت

 

 جبرئیل با رها گفت

 

 در شأن مصطفى گفت

 

 صل‏على محمد، صلوات بر محمّد

 

                                ××××××                        

 

 صلوات را که گفتى

 

 نام خوشش شنفتى

 

 بهتر زهر چه گفتى

 

 صّل على محمد، صلوات بر محمّد

 

                               ××××××                        

 

 بارالهانشود لال به هنگام ممات

 

هر زبانى که فرستد به محمّد صلوات

 

                               ××××××                        

 

 خورشید جهان روبه‏خراسان سرزد

 

اندردل خارجى دوصد خنجر زد

 

 از معجز توست اى امام هشتم

 

کز خشت طلا گُل سفیدى سرزد

 

                               ××××××                        

 

 ایوان نجف عجب صفائى دارد

 

حیدر به‏نگر چه بارگاهى دارد

 

 اى کعبه به خودمبال از روى شرف

 

جایى به نشین که هرکه جائى دارد

 

                                ××××××                       

 

 پرچم سرخ حسین و پرچم سبز رضا

 

این به ایران سایه افکند آن به‏دشت کربلا

 

                               ××××××                        

 

 ما سلام از روضه شاه رضا آورده‏ایم

 

روى پر گردوغبار از کربلا آورده‏ایم.

 

 بسکه رخت آلوده‏ایم بر مرقد شاه نجف

 

بوى‏مشک‏وعنبرو عطر وگلاب آورده‏ایم

 

                                ××××××                       

 

 بارالها نشود لال به هنگام ممات

 

هر زبانى که فرستد به محمّد صلوات

/ 0 نظر / 9 بازدید