توهم

توهم

او گمان نموده بود

می شود

خانه ای بنا کند که آجرش

بود زجنس نان آجرین مردمان*

بدین سب

برقی ازسرشک و آه و دردشان

گره زده است

نان و روزیش

به شاخ آهوان**

او دوان و این دوان

سراینده : فهیم بخشی

1/11/1391

بیرجند

---------

*نان کسی را آجر کردن

**تنگ روزی

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد رضا حسینی مود

سلام قشنگ است[گل]

سید علیرضا رئیسی

سلام به استاد بزرگوار جناب آقای فهیم بخشی بسیار سروده های شما شیرین و دل چسب است هم غزل های شماو هم سپید هایتان البته شما در همه ارکان دست بلندی دارید و ان شاء الله استوار باشید تا بیش از این از شما بهره مند گردیم ارادتمند شما رئیسی گرگانی